原名:Kommunistinen yhteiskunta vuonna 2000 by Richard Michaelis 出版时间:
1909
作品摘录:kymmenestä suuresta osastosta päällikkönä。总统先生,您好!

Työarmeijaan kuuluvilla ei ole oikeutta äänestää upseerien vaalissa,jotka heitä tulevat komentamaan。 24-vuotisena työaikanaan he eivät millään lailla ole edustetut; Mutta jos he tahtovat esimiestään Wastaan​​ valittaa,voivat he jättaää valituksensa tuomarinratkaistavaksi,jonka päätöksestä ei voi vedota。

Tuomarit Valitsee 总统niiden ammattikunnan jäsenten joukosta,jotka ovat eronneet työarmeijasta ja ovat yli 45 vuotta vanhoja。 Tuomarien palvelusaika on viisi vuotta。

Tuomioistuimet、asianajajat、vankilat、警长 (nimismiehet)、veronkantajat ja -maksajat ja monet muut virat ovat poistetut。 Rikollisia käsitellään sairaaloissa mielenvikaisina。

利托哈

资源下载
VIP免费升级VIP
显示验证码

社交账号快速登录