原名:Hugo de Groot en zijn rechtsphilosophie by H. Bertens 出版时间:
1907
作品摘录:格劳秀斯遇见了提奥德。格拉斯温克尔芦苇 bezig het
Handschrift gereed te maken voor den druk。德鲁克马克特遇见了他
格鲁滕斯波德工厂。 1625 年的法兰克福 Paaschmarkt 市场
te koop aangeboden。

佩雷斯克(Peiresc)让格老秀斯(Grotius)安格泽特(Grotius aangezet tot het scrijven van dit werk)。瓦罗姆希吉
aan diens aansporing gevolg gaf, verklaart hij zelf in zijn
序言。

Daarin zegt hij n.l. waarom hij, die \”onverdiend gebannen uit zijn land\”
zich nog verdienstelijk wil maken voor de rechtswetenschap\”[32],zijn
“drie boeken van \’t recht des Oorloghs en Vredes” gaat scrijven。

Velen,动物园 zegt hij,hebben behandeld het Burgerlijk of romeinsche
法律; het recht,dat elk land eigen is,doch slechts weinigen het
法律,dat bestaat tusschen de volken onderling of hunne hoofden [33] en
dat zijn grond vindt in de natuur zelf of in Gods Wet, of wel ontstaan
是门 gebruiken en stilzwijgende overeenkomsten。诺格·尼曼德·赫夫特·迪特
方法论中的法律、方法、人性heeft er belang bij。 (Prol. 1.)

资源下载
VIP免费升级VIP
显示验证码

社交账号快速登录