原名:De aardbeving van San Francisco by Hugo de Vries 出版时间:
1907
作品摘录:芬根·范·德·哈德海德·克莱拉格。瓦尔门是一个巨大的内部空间,bogen de scheuren uit。 Maar meestal 是het dor gras,遇见了smalbladige weegbreê en andere gewone,betrekkelijk zwakke planten,wier wortels geen weerstand konden bieden。 De hoofdrichting van deze kleine scheuren,die omstreeks 20 in aantal waren,liep schuin op de richting van de hoofdbarst。动物园是动物园的一部分,位于孔阿夫达伦(kon afdalen),在卡通动物园中,有很多动物,还有 twee voet bedroeg。

Hoe de weg precies gescheurd was, konden wij natuurlijk niet meer zien。 Maar een der leden van de aardbevings-commissie 已于 4 月 18 日进行了修复,并进行了拍摄。 Er waren tusschen de beide uiteinden van den weg drie groote scheuren geweest, open onderlingen afstand van omstreeks eenmeter,zoodat een stuk weg van ruim tweemeter lengte tusschen de beide buitenste scheuren versc

资源下载
VIP免费升级VIP
显示验证码

社交账号快速登录