原名:Hoe ik een week te Fez doorbracht by Jean Marlys 出版时间:
1908
作品摘录:在德迈拉。

Maar om zijn Gastvrijheid in het juiste licht te zien, moet men niet vergeten, dat hij mij niet ten zijnent ontvangt, maar in een nevengebouw van zijn huis, in de donkere ruimte, waar de roode zadels waren opgeborgen en die uitziet in de duistere,overwelfde 帮派,van de straat leidend naar de plaats van de Stallen,zoodat onze wijsgeer 遇见 zijn humaniteit de grenzen niet overschrijdt,die hem tot zijn medegeloovigen zullen kunnen doen zeggen,dat hij een Christen een onderkomen heeft gegeven,maar bij zijn帕登。 Hij heeft mij nog zelfs niet uitgenoodigd,den drempel van zijn huis te overschrijden en bij hem te komen theedrinken in zijn gezelschap。 En toch moet men niet zeggen, dat zijn liefdadigheid niet verder gaat dan de Islam, Want de Mohammedanen van hier zouden zelfs dat niet doen, en om zich zonder gevaar te kunnen allowedteeren Zoo wijsgeerig te wezen, moet deze man als marokkaansch onderdaan wel de beschermeling zijn van een christelijke mogendheid。

S伊迪·穆罕默德·威尔,d

资源下载
VIP免费升级VIP
显示验证码

社交账号快速登录