原名:Omzwervingen door de eilandenwereld van den Grooten-oceaan by Anonymous 出版时间:
1887
作品摘录:et zijne behouden tehuiskomst geluk tewenschen。 De vrouwen van Laïwawaï hebben in haar gang en beweging iets zeer bekoorlijks.遇见了 glimlach om de lippen,遇见了 eene sierlijke houding,遇见了 rechterhand den langen sleep van haar peignoir ophoudende,boden zij ons 香烟 van pandanus aan,die zij zelven 遇见了 hare dunne vingers hadden gemaakt,en die voor het meerendeel half waren opgerookt。 Men zeide mij, dat het aannemen van de half opgerookte 香烟 is een bewijs van kiesche beleefdheid gold.

Ondanks de hitte deed ik eene heerlijke wandeling in de prachtige, geheel belommerde laan, die langs de kustloopt, en waarin eene verkwikkelijke koelte heerschte. Dit eiland onderscheidt zich zeer Gunstig van Tubuaï。 De broodboom groeit hier niet, maar de taro voorziet in bijna alle behoeften der inwoners, wier aantal ter nauwernood tweehonderdvijftig bedraagt​​.动物园是在 Tubuaï uitziet 附近的动物园,动物园是在安格纳姆 (aangenaam) 的动物园。 De Inlanders hebben blijkbaar all

资源下载
VIP免费升级VIP
显示验证码

社交账号快速登录